prim_sighisoara

Spațiile  publice din Sighișoara în care cetățenii sunt obligați să poarte mască de protecție începând cu data de 08.08.2020, ora 00:00

Spațiile publice din Sighișoara în care cetățenii sunt obligați să poarte mască de protecție începând cu data de 08.08.2020, ora 00:00

prim_sighisoara

IMPORTANT!

Spațiile  publice din Sighișoara în care cetățenii sunt obligați să poarte mască de protecție începând cu data de 08.08.2020, ora 00:00

Astăzi a avut loc  ședință Comitetului Local  pentru Situații de Urgență, în urma căreia a fost aprobată Hotărârea nr. 5 privind obligativitatea purtării măștii de protecție, pe perioada instituirii stării de alertă, pentru toate persoanele prezente în unele spații publice deschise pe raza municipiului Sighișoara.

          Hotârârea CLSU Sighișoara a fost adoptată în temeiul Hotărârii Comitetului Județean Mureș nr 17  din 07.08.2020 privind obligativitatea purtării măștii de protecție, pe perioada instituirii stării de alertă, pentru toate persoanele prezente în unele spații publice deschise pe raza județului Mureș.

Prevederile hotărârii sunt:

Art. 1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele prezente în piețe agroalimentare, locații de tip bazar, permanente sau temporare, precum și în spațiile de tipul târgurilor de produse de pe teritoriul municipiului Sighișoara, începând cu data de 08.08.2020, ora 00.00.

 

Art. 2. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanle prezenteîn zonele de așteptare exterioare ale unităților spitalicești publice și private, ambulatorii de specialitate, farmaciilor, etc. precum și in spațiile de aștepare situate în exteriorul unor entități publice și private care asigură servicii pentru populație (instituții publice, entități tip hypermarket, supermarket, bănci, companii de telefonie, etc.) în stațiile de autobuz, autogară, peron, stație CFR, precum și în spațiile publice deschise aferente obiectivelor turistice de pe teritoriul municipiului Sighișoara, începând cu data de 08.08.2020, ora 00.00.

 

Art. 3. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, la toate evenimentele publice, de orice natură, cu respectarea numărului de participanți prevăzut de legislație, de pe teritoriul municipiului Sighișoara, începând cu data de 08.08.2020, ora 00.00.

 

Art. 4. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate zonele de promenadă, precum și arterele pietonale intens frecventate de pe raza municipiului Sighișoara, începând cu data de 08.08.2020, ora 00.00, respectiv în următoarele zone:
a) Centrul municipiului: Str. 1 Decembrie 1918, Str. Hermann Oberth, Piața Hermann Oberth, până la intersecția străzii Ilarie Chendi cu strada 1 Mai;
b) Piața ,,Octavian Goga” și Strada Morii;
c) Cetatea Medievală și căile de acces eferente ;
d) Esplanadele lăcașurilor de cult;
e) Parcările publice;
f) Parcurile publice de pe raza municipiului Sighișoara.

 

Art. 5. Pe perioada stării de alertă, toate magazinele de pe raza municipiului Sighișoara, care comercializează produse de panificație vor lua măsuri pentru preambalarea acestora, iar acolo unde nu este posibil se va suplimenta personalul care servește la raft, astfel încât manipularea produselor și încasarea banilor să se realizeze de persoane diferite, echipate corespunzător. Lăzile pentru transportul produselor de panificație vor fi dezinfectate după fiecare utilizare.

 

Art. 6. Se împuternicește SC ECOSERV SIG SRL pentru asigurarea achiziționării indicatoarelor necesare marcării zonelor pentru care este instituită obligativitatea purtării măștii de protecție.

 

Art. 7.  Hotărârea se aduce la cunoștință publică prin mijloacele prevăzute de legislația în vigoare și se comunică autoritaților/instituțiilor publice, persoanelor și operatorilor care au obligația respectării și  punerii acesteia în aplicare.