Domino

#INFO Taxa de Salubritate 2023

• Anul acesta, persoanele fizice mai trebuie să depună „Declarația de impunere”?

- Nu trebuie să mai fie depuse „Declarații de impunere pentru stabilirea cuantumul taxei de salubritate” decât în cazul în care au apărut modificări, comparativ cu anul 2022, în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc într-un anumit imobil.

• În cazul persoanelor juridice, trebuie depusă „Declarația de impunere”?

- Da. Persoanele juridice trebuie să depună, până pe 13 martie 2023, „DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane juridice”. 

• Unde găsesc modelul pentru Declarațiile de Impunere?

- Declarațiile se pot descărca de pe site-ul instituției Primăriei Municipiului Sighișoara, https://primariasighisoara.ro/  butonul din partea dreaptă „Taxă de Salubritate” sau se găsesc la sediul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Camera 12.

• Unde se pot depune Declarațiile de Impunere?

- Declarațiile completate pot fi trimise, până pe 13 martie 2023, pe adresa de e-mail taxa.salubritate@primaria-sighisoara.ro sau se pot depune la Registratura Primăriei Municipiului Sighișoara.

• În cazul în care sunt mai mulți proprietari, cine trebuie să depună „Declarația de impunere”?

- Fiecare coproprietar în parte trebuie să depună „Declarația de impunere” cu mențiunea că deține calitatea de „Coproprietar” iar la final taxa se va achita pentru numărul de persoane care locuiesc efectiv în respectivul imobil. 

• Dacă nu locuiește nimeni într-un anumit imobil trebuie depusă „Declarația de impunere”?

- Da, trebuie depusă „Declarația de impunere” iar în baza Art. 7, din „Regulamentul de instituire și administrate a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș” stabilit la nivelul ADI Ecolect Mureș: „(3)Proprietarii care declară că un anumit imobil este nelocuit/nefuncțional, vor datora taxa de salubrizare pentru imobil, respectiv pentru o persoană.”

• Care este nivelul taxei de salubritate pentru anul 2023?

- În baza contractului de asociere pentru Proiectul POS Mediu  "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Mureş"  semnat de către reprezentanții tuturor unităţilor administrativ  teritoriale  din judeţ, asociate ADI Ecolect Mureș și prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara, nr. 28/01.02.2023, s-au stabilit următoarele:

- Taxă utilizatori casnici din mediul urban: 15 lei/ pers./lună.

- Taxă utilizatori non – casnici pentru gestionarea deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduuurilor menajere și al altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă: 357 lei/mc.

- Taxă utilizatori non – casnici pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat: 476 lei/mc.
 

• Instituirea taxei de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş) este prevăzută în Cererea de finanţare și Analiza Instituţională, anexe ale Contractului de finanţare nr. 99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureş.

• Care este termenul de plată?

- Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată integral sau semestrial, până la 31.03 pentru lunile ianuarie-iunie ale anului respectiv și până la data de 31.09 ale anului respectiv pentru lunile iulie-decembrie.

• De când se poate plăti taxa de salubritate și unde?

- Din 15 februarie 2023 se poate achita Taxa de Salubritate pentru anul 2023. Taxa se poate achita fie online, prin https://ecetatean.sighisoara.org.ro/public/cetatean-login/index  sau MobilePay Sighisoara – disponibil pentru dispozitivele mobile (Android și iOS), fie la casieriile Primăriei Municipiului Sighișoara (Piața Hermann Oberth, nr.7 sau Piața Muzeului, nr.7)

☎ Pentru informații suplimentare: 0265 771 280