SOBIS

 În vederea achitării amenzilor contravenționale, Contul unic plăți amenzi - "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire" - deschis la Trezoreria Statului este RO08TREZ47821A470400XXXX.

DATELE NECESARE PLĂŢII :

Beneficiar: MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

C.U.I. : 5669309

IBAN:  RO08TREZ47821A470400XXXX

TREZORERIA  MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA