Domino

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul RO-MD-DE „Con-necting companies to increase export in tourism sector” („Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului”). Acest proiect este o inițiativă interregională, implementată în regiunile Centru din România și Republica Moldova și are în vedere intensificarea parteneriatelor și a relațiilor comerciale, a transferului de cunoștințe și a schimburilor de experiență între organizațiile active în domeniul turismului din cele două regiuni.

Pe lângă acțiunile concrete de cooperare și vizitele de studiu organizate în iunie 2022 și octombrie 2022, prin intermediul acestui proiect s-a avut în vedere crearea unui ghid de bune practici privind marketingul în domeniul turismului și realizarea unei hărți interactive, activitate care a însemnat o înregistrare și o cartografiere a activelor turistice din cele două regiuni, cu evidențierea organizațiilor active în domeniul turismului. Harta interactivă poate fi accesată prin intermediul acestui link și scopul ei este de a crește vizibilitatea organizațiilor de turism din cele două regiuni și a facilita dezvoltarea de colaborări de afaceri sau schimburi de bune practici.

Pentru promovarea activelor turistice și pentru a crea noi oportunități de cooperare între organizațiile active în domeniul turismului din cele două regiuni, vă solicităm sprijinul în diseminarea și respectiv promovarea celor două instrumente (harta și ghidul anexat) pe site-urile dumneavoastră sau pe rețelele de socializare. De asemenea, vă rugăm să ne trimiteți datele organizațiilor din domeniul turismului interesate să își promoveze gratuit activitatea și să coopereze cu parteneri din Republica Moldova la adresa de e-mail paul.ciortea@adrcentru.ro.

Pentru informații si detalii suplimentare privind conținutul hărții vă stăm la dispoziție la coordonatele de contact: paul.ciortea@adrcentru.ro, tel. 0358 401 276 Interior 474 – persoană de contact Paul Ciortea.