Domino

                                                                                                                                                                                                   Nr. 20.150/III/2/07.06.2023                                    

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Primăria municipiului Sighișoara

 

Astăzi, 07.06.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

 

”Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a unui imobil – teren, aprobarea prețului de pornire la licitație în vederea vânzării acestuia, a modalității de plată a prețului și a documentației de vânzare.

 

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 19.06.2023 (inclusiv), prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;

3.la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4.prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ...................... ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

                                                                         Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

 Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                               Nyaradi Isabella Maria