Domino

                                                                                                Nr. 17.914/III/2/16.05.2023                                   

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

Astăzi, 16.05.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:”Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului medical – Centrul de Îngrijire și Ocrotire a Sănătății ”ÎMPREUNĂ” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrului ”.

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 29.05.2023 (inclusiv), prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;

3. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ...................... ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

Primar,

   Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                         Nyaradi Isabella Maria