Domino

ANUNȚ PUBLIC

 

privind  proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara în luna mai a.c.

 

 

                Astăzi, 26.04.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

”Proiect de hotărâre privind desfășurarea festivalului „ProEtnica” 2022 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a sălii de spectacole din incinta Școlii de Muzică (Sala Sander), a Sălii Festive și a Sălii Mici a primăriei și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății, Piața Muzeului și strada Bastionului) pentru desfășurarea evenimentului intercultural”.

                Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultat:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322;

  • la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

              Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 06.05.2022 (inclusiv), pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

  1. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața. Muzeului, nr. 7;
  2. prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A, sau poate fi ridicat de la sediul instituției: Piața Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

                Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind ”Proiect de hotărâre privind desfășurarea festivalului „ProEtnica” 2022 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a sălii de spectacole din incinta Școlii de Muzică (Sala Sander), a Sălii Festive și a Sălii Mici a primăriei și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Cetății, Piața Muzeului și strada Bastionului) pentru desfășurarea evenimentului intercultural”.

                Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara, 

 https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322   

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 05.05.2022.

                Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.