prim_sighisoara

V. ECONOMIA

Dezvoltarea economică. Scurt istoric

La sfârşitul anilor ‘80, municipiul Sighişoara era beneficiarul unui profil industrial complex în care ponderea era deţinută de ramurile textile şi confecţii textile, construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor, sticlă şi faianţă, articole pentru menaj, produse alimentare, materiale de construcţii, exploatarea şi prelucrarea lemnului, pielărie, blănărie, încălţăminte, etc.

Majoritatea unităţilor erau profilate pe industria uşoară, mai ales textilă (65% pondere valorică din produsele sighişorene), orientare fixată de o anumită tradiţie locală (vechile bresle ale ţesătorilor şi croitorilor), precum şi de materia primă abundentă pentru produsele ceramice.

Liberalizarea preţurilor la materiile prime şi energie, lipsa fondurilor pentru retehnologizarea şi modernizarea liniilor de producţie care să asigure prezenţa pe piaţă în condiţii de eficienţă şi productivitate, incapacitatea de a face faţă presiunii competitivităţii, au avut ca rezultat diminuarea drastică a activităţii, ba chiar dispariţia unor unităţi reprezentative pentru industria sighişoreană. Cea mai afectată a fost industria textilă. Importul de ţesături de pe pieţele asiatice la preţuri autohtone, calitatea slabă a lânii româneşti, lipsa utilajelor performante, mai ales la partea de finisare, au fost obstacole de netrecut. Ţesătoriile de bumbac, mătase şi întreprinderea de stofe şi-au încetat activitatea.

Industrie şi ocuparea forţei de muncă

În prezent, principalele activităţi economice sunt în industria textilă (ţesătorii şi croitorii), industria ceramică (porţelan, faianţă), construcţii, producţie alimentară, prelucrarea lemnului şi turism. Majoritatea societăţilor comerciale sighişorene sunt cu capital privat, iar în ceea ce priveşte investitorii străini, aceştia sunt în principal alvețieni, coreeni, germani şi italieni. Cea mai mare pondere în economia locală, ca număr de firme, o au întreprinderile mici şi mijlocii.

Numărul persoanelor beneficiare de indemnizație de șomaj în anul 2019 a fost de 131, ponderea şomerilor în populaţia stabilă la sfârşitul anului 2019 a fost 2,71%.

Situaţia comparativă a numărului de agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Sighişoara pe anii 2017, 2018 și 2019:

Tipuri de societăţi după forma juridică

Existente la

 31.12.2017

Existente la 31.12.2018

Existente la 31.12.2019

Societăţi cu răspundere limitată (SRL)

468

471

488

Societăţi pe acţiuni (SA)

17

16

13

Organizaţii cooperatiste (OC)

0

0

0

Întreprinderi Familiale

17

15

11

Întreprinderi Individuale

103

100

88

Persoane fizice autorizate

31

37

37

TOTAL:

636

639

63

Evoluţia numărului de agenţi economici în perioada 2017, 2018, 2019 a fost următoarea:

 Agenţi economici

Existenţi în 2017

Existenți

în 2018

Existenți

în 2019

Societăţi comerciale, societăţi pe acţiuni şi organizaţii cooperatiste

 

485

 

487

 

501

Persoane fizice autorizate, Întreprinderi Individuale şi Întreprinderi Familiale

 

151

 

152

 

136

Total:

636

639

637

În tabelul de mai jos sunt prezentate societăţile cu număr semnificativ de angajaţi, cifrele de afaceri în 2019:

Nr.

Crt.

Denumire societate

Nr. angajaţi

2019

Cifră afaceri

2019

din care export (%)

1.

SC “Siceram” SA

256

104.700.000,00

0,30% 

2.

SC “Târnava” SA

118

4.334.445,50

75,00%

3.

SC “Sefar” SRL

340

168.718.634,00

98,73 %

4.

SC ”Monosuisse” SRL

128

71.812.824,00

57,00%

5.

SC “Transtex” SA

63

2.757.401,00

52,12%

6.

SC “Cesiro” SA

722

53.715.143,00

75.00%

7.

SC “Hochland Romania” SRL

409

441.709.406,00

2,84%

8.

SC GST Automotive Safety RO SRL

1187

102.309.592,00

99.90%

 

Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia comparativă a cifrelor de afaceri în cei doi ani de referinţă:

Nr.

Crt

Denumire societate

Cifră afaceri 2018

 

Cifră afaceri 2019

 

Cifră afaceri

2018-2019

%

1.

SC “Siceram” SA

85.780.013,00

104.700.000,00

+22,06%

2.

SC “Târnava” SA

4.916.359,00

4.334.445,50

- 11,84%

3.

SC “Sefar” SRL

156.280.065,00

168.718.634,00

+7.96%

4.

SC ”Monosuisse” SRL

68.616.112,00

71.812.824,00

+4,66%

5.

SC “Transtex” SA

5.391.594,00

2.757.401,00

-48,86%

6.

SC “Cesiro” SA

83.148.489,00

53.715.143,00

-35,40%

7.

SC “Hochland Romania” SRL

399.673.249,00

441.709.406,00

+10,52%

8.

SC GST Automotive Safety RO SRL

106.271.994,72

102.309.592,00

-3,73%