SOBIS

ANUNȚ
PAȘI NECESARI ÎN ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE URBANISM

  •  Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii.
  •  Certificatul de urbanism (C.U.) este un prim pas al procesului de autorizare a lucrărilor sau modificărilor și constă într-un document ce este emis de Compartimentul Autorizări și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sighișoara (etaj II, camera 58).
  •  Termenul de eliberare a unui Certificat de Urbanism este de 15-30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
  •  Valabilitatea Certificatului de Urbanism este de 6 luni, 12 luni sau 24 luni, în funcție de complexitatea proiectului, perioadă ce se poate prelungi, o singură dată, cu 12 luni, printr-o cerere– tip.

    
   Documentele necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism:


1. Cerere – tip (se găsește la camera 58, Compartimentul Autorizări și Urbanism sau pe site-ul instituției:  (www.primariasighisoara.ro - Informații publice - Urbanism- Formulare)                    https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0001B6BE 
-  la depunerea cererii – tip, emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligația de a achita taxa de îndată și de a prezenta copia documentului de plată (se poate achita online: https://ecetatean.sighisoara.org.ro/public/cetatean-login/index – a se comunica această preferință funcționarului public astfel încât să poată face demersurile necesare; la stațiile de plată Selfpay din cadrul primăriei, sau la celelalte locații – cash (sumă fixă) sau card –; la casierie);
2. Planuri cadastrale, cu evidențierea imobilelor în cauză:
  - pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
  - pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;
3. Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
  * Fotografii ale fațadelor pentru construirea balcoanelor, amplasarea firmelor, reclamelor etc.