prim_sighisoara

Consultarea mediului de afaceri pentru identificarea priorităților de dezvoltare în municipiul Sighișoara

Fii parte din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2021-2027!

Primăria Municipiului Sighișoara a demarat elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locale a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2021-2027 în cadrul proiectului „Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara”. Acest demers va oferi municipiului Sighișoara suportul documentar necesar fundamentării procesului de planificare strategică aferent viitoarei perioade de programare. În cadrul proiectului de elaborare a acestei strategii realizate cu sprijinul companiei Civitta Strategy&Consulting, este considerată esențială consultarea mediului de afaceri din municipiu cu privire la:
1. Gradul de satisfacție privind mediul de afaceri local si posibilități de îmbunătățire;
2. Opinia privind perspectivele de dezvoltare ale municipiului Sighișoara.

Astfel, vă rugăm să vă exprimați părerea prin intermediul chestionarului:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_C9BxX19bqB01KrT-zCge3US7ru8yMyQ5g9RK4OlYdtnycA/viewform

Completarea chestionarului durează aproximativ 10 minute, dar va avea un impact pe termen lung asupra dezvoltării municipiului Sighișoara.

Vă mulțumim pentru participare!