prim_sighisoara

Biblioteca Municipală "Zaharia Boiu"

Biblioteca Municipală “Zaharia Boiu” din Sighişoara a luat fiinţă în anul 1968, dar începuturile bibliotecii sighişorene sunt mult mai vechi. Ele se leagă de numele lui Martin Kelp, rector şi profesor la gimnaziul care funcţiona pe lângă Biserica Evanghelică din oraş. În anul 1684, acesta pune bazele unei colecţii de cărţi menite a servi îmbunătăţirii procesului de învăţământ sighişorean. Această colecţie a constituit  nucleul bibliotecii moderne, care s-a îmbogăţit treptat de-a lungul timpului, acum alcătuind cea mai valoroasă secţie din cadrul acesteia. Prin vechimea şi raritatea lor, exemplarele reprezintă veritabile izvoare de cercetare  istorică. Printre cele mai valoroase dintre acestea se numără 9 incunabule din secolul al XV-lea, precum şi 6 calendare tipărite în anul 1486.

Un alt moment important pentru bibliotecă este sfârşitul secolului al XVIII-lea, când începe procesul de reorganizare, catalogare şi aranjare după format a cărţilor. Aceste acţiuni au avut la bază iniţiativa rectorilor Georg Muller şi Martin Schuster, care au acordat o atenţie specială bibliotecii. În anul 1836 exista deja un fond de peste 600 de florini, destinat achiziţionării de cărţi.

Pe lângă secţia de carte veche, Biblioteca Zaharia Boiu are două secţii distincte: secţia pentru adulţi şi secţia pentru copii, fiecare având sală  proprie  de lectură. Din anul 1968, cele două secţii îşi au sediul în clădirea care se află  în  centrul  oraşului,  pe str. Hermann Oberth nr.22. Aici se află  13  încăperi din care 7 sunt depozite. În aceste încăperi există un fond de carte  de  peste  120.000 de  volume. Tot în acest an fondul de carte deosebit de valoros al secţiei documentare a bibliotecii municipale sighişorene a fost mutat din clădirea gimnaziului. Astfel, a fost nevoie de găsirea unei locaţii care să corespundă normelor de conservare pentru carte veche. Colecţia a fost depozitată la etajul superior al clădirii situată în Piaţa Cetăţii, unde  i-au fost atribuite patru  încăperi  spaţioase care întrunesc aceste condiţii şi dintre care una serveşte  drept  sala  de  lectură. 

 

Contact:

Corina Hantău 

Sighişoara, str. Hermann Oberth nr. 22 şi Piaţa Cetăţii nr. 4

Telefon: 004 0265 77 10 32

E-mail: bibliotecasighisoara@yahoo.com