Domino

 

ANUNȚ

     Aducem la cunoștința celor interesați faptul că Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice.

     Ghidul de finanţare a Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurii nr. 827 din 23 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 275 din 03.04.2023.

     Perioada de depunere a cererilor de finanțare în aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu, împreună cu documentația aferentă, începe în 11.04.2023 și se încheie în 25.04.2023.

     Mai multe informații privind desfășurarea programului se regăsesc pe site-ul: www.afm.ro.