Domino

ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

             

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA anunță publicul interesat asupra depunerii la APM Mureș a primei versiuni a - Planului Urbanistic Zonal – care crează cadrul pentru proiectul : ”Construire și dotare creșă medie în municipiul Sighișoara, pe amplasamentul din localitatea Sighișoara strada Aleea Panseluțelor, fără nr., jud Mureș”, în vederea obținerii Avizului de mediu.        

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propusm, pot fi consultate la sediul APM Mureș, Tg. Mureș, str. Podeni, nr. 10, luni, între orele 9-15 și în zilele de marți – vineri, între orele 9-12 până la data de 10.04.2022.

Sugestii/observații pot fi depuse în scris la APM Mureș în același interval de timp.