Domino

ANUNȚ PUBLIC

”MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, titular al proiectului ”Reabilitarea străzilor Avram Iancu, Alexandru cel Bun și Visarion Roman din Municipiul Sighișoara”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Reabilitarea străzilor Avram Iancu, Alexandru cel Bun și Visarion Roman din Municipiul Sighișoara”, propus a fi amplasat în localitatea Sighișoara, străzile: Avram Iancu, Alexandru cel Bun și Visarion Roman, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul de încadrare la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro , în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș”