Domino

ANUNȚ PUBLIC

PENTRU DEȚINĂTORII DE SISTEME INDIVIDUALE DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR

 

Aducem la cunoștință persoanelor interesate că, potrivit Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare, au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Sighișoara.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26.05.2022, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Formularul de înscriere în registrul de evidentă a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate se completează și se depune la registratura Primăriei Sighișoara.

Formularul se poate descărca    https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/anun+privind+deinatorii+de+sisteme+individuale+de+colectare+i+epurare+a+apelor+uzate-00026B26 

sau se poate solicita de la sediul primăriei.