Domino

 

                                                                ANUNȚ FINALIZARE PROIECT
                                                               „eCetatean@Sighisoara2021”

   Municipiul Sighișoara, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 300/ 17.12.2018, anunță finalizarea proiectului “eCetatean@Sighisoara2021”, Cod proiect Sipoca/ MySmis: 513/126286.
Proiectul „eCetatean@Sighisoara2021” este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României,  prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020,  Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității Municipiului Sighișoara de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni.
Rezultate obținute prin implementarea proiectului:
Portal de servicii electronice pentru cetățeni; 
 https://ecetatean.sighisoara.org.ro
Platforma web conține mai multe module 
  - Modulul depunere Online a Declarațiilor de Impunere a Impozitelor și Taxelor Locale-facilitează transmiterea informațiilor  despre noi bunuri apărute în patrimoniu;
  - Modulul vizualizare online a dosarului personal- conține documente din dosarele fiscale prezentate de către cetățeni la operațiunile de luare și scoatere din evidență;
  - Plata online cu cardul a impozitelor și taxelor și plata amenzilor contravenționale;
  - Depunere online cerere solicitare scutire impozit;
  - Eliberare Certificate de Atestare Fiscală;
 Modulul Plată Online Autorizații Trafic Greu-administrarea plăților electronice aferente autorizațiilor pentru accesul în zonele cu restricții de tonaj;
- iReport-aplicație pentru dispozitive mobile(Android) pentru transmiterea petițiilor către instituție;
- MobilePay-- Plata online cu cardul pentru  dispozitive mobile (Android și Ios) a impozitelor și taxelor
Sistem de management documente extins;
Bugetare participativă- proiecte propuse de cetățeni;
Site web al instituției modernizat;
Arhiva retro-digitalizată.