Domino

ANUNȚ

DEZBATERE PUBLICA PE TEMA:

 “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA”

 

        

Municipiul Sighișoara invită persoanele interesate în data de 24 martie 2022, ora 10.00, in Sala festiva, unde va avea loc dezbaterea publică pe tema Actualizarea Planului Urbanistic General al Muncipiului Sighișoara.   

        În conformitate cu Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism a municipiului Sighișoara și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile și completările ulterioare, vă informăm că a fost demarată procedura de informare și consultare a populației cu privire la documentația : “Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Sighișoara”, inițiator și beneficiar  fiind Primăria Municipiului Sighișoara.

        

 

 

                                                     ARHITECT ȘEF 

                                              Irina-Mihaela Tătăranu