Ghid depunere

și răspunsuri la întrebările frecvente

Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota. Prin excepție, cetățenii care nu au acces la internet vor depune propunerile de proiect direct la Registratura Municipiului Sighișoara. În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului Sighișoara.
Fiecare cetățean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite, prin intermediul platformei https://implicat.sighisoara.org.ro/. Întrebările suplimentare privind propunerile de proiecte se transmit prin intermediul secțiunii „Contact” de pe platformă, iar răspunsul va fi transmis potențialului deponent prin e-mail. In vederea depunerii proiectului, se vor completa următoarele informaţii regăsite în cadrul fișei de proiect, respectiv:
Titlul proiectului: să fie concis;
Domeniul în care se va înscrie proiectul
 • se va specifica domeniul în care se va înscrie proiectul;/
 • în cazul în care propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru un singur domeniu, respectiv sa aleaga domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/important;
Descrierea proiectului
 • formularea problemei trebuie să fie detaliată;
 • specificarea nevoilor identificate;
 • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului;
Localizarea proiectului
 • prin adresă, hartă, zonare, ilustrații foto etc.
Durata estimată a proiectului
 • estimarea duratei de implementare a proiectului;
Beneficiarii proiectului
 • specificarea beneficiarilor proiectului
Buget estimat
 • se va prezenta o estimare cât mai detaliată a bugetului proiectului;
 • va fi detaliată modalitatea de estimare a bugetului: oferte financiare, prețuri pentru lucrări/servicii similare, studii de piață etc.
Documente ataşate
 • deviz estimative, fotografii, grafice/schiţe, planuri PUZ, alte documente suport
Inițiatorul propunerii de proiect și datele de identificare ale acestuia.