Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei (îmbunătățirea căilor de acces, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video)

Transport local ATT ruta Daneș-Sighișoara

  • Daneș
  • 5000 RON
  • 3 LUNI
Descriere

Pentru o mai bună mobilitate între comunele limirofe propun extinderea rețelei de transport local(ATT) pană in Daneș, astfel asigurandu-se transportul pe ruta Sighișoara-Daneș.

Beneficiarii

Cetățenii comunei Daneș alături de satele aparținătoare.