Domino

ANUNȚ PUBLIC

privind Proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara

 

            Astăzi, 12.01.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al chiriilor locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara, precum și a modului de actualizare anuală a acestora și aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la valoarea de investiție a locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara.

Documentațiile aferente proiectului de act normativ poate fi consultat:

  • Pe portalul Municipiului Sighișoara :

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

  • La avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se pot depune până la data de 22.01.2022, pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

  1. La Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  2. Prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. Ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. Prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A sau poate fi ridicat de la sediul instituției: str. Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

            Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și Legea  nr. 34/06.01.2022 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, R, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la  actele  normative enumerate mai sus.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.