Domino

 

ANUNȚ   

Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – Cartier Tarnava II-zona Aleea Panseluțelor  

 

În conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, cu completările ulterioare, a H.C.L. nr.79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și de urbanism a municipiului Sighișoara și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că a fost demarată procedura de informare și consultare a populației cu privire la documentația: “Plan Urbanistic Zonal- Cartier Tarnava II-zona Aleea Panselutelor  ”, inițiator și beneficiar MUNICIPIUL SIGHIȘOARA.

 

Începând cu data de 25.08.2022 aveți posibilitatea să consultați documentele care stau la baza întocmirii “Planului Urbanistic Zonal- Cartier Tarnava II-zona Aleea Panseluțelor” (plansele de reglementări, memoriu general) atât pe pagina web a Primăriei Municipiului Sighișoara www.primariasighisoara.ro, cât și la sediul Primariei Municipiului Sighișoara, Compartimentul Urbanism, et.2, cam. 55.

Pentru orice observații vă puteți adresa în scris Primăriei Municipiului Sighișoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail primaria@sighisoara.org.ro în maxim 25 de zile calendaristice de la data anunțului.