Domino

 

 A N U N Ț

 

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, anunță publicul  interesat  asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Reabilitare rețea de canalizare și apă strada Dumbravei- Tronson I”, propus a fi amplasat în localitatea Sighișoara, str.Dumbravei, jud. Mureș.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro și la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr.7, în zilele de luni – joi între orele 8 - 15 și vineri între orele 8 - 13. 

Observațiile publicului se primesc prin poștă la sediul A.P.M. Mureș, Târgu Mureș, strada Podeni, nr.10, e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax 0265 314985.